آموزش, علمی - کاربردی

شرکت آموج فرایند

1 -تولید کننده تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
2 -طراح، مجری پروژه های ارتینگ در ایستگاه های مخابراتی شرکت ملی نفت ایران فاز 1 و 2
3 -طراح، مجری و تامین کننده سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ در بیش از 1111جایگاه CNG در سراسر کشور
4 -طراح، مجری و تامین کننده سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا در ایستگاههای راه
آهن کشور
5 -طراح، مجری و تامین کننده پروژه های ارتینگ در ایستگاه های مخابراتی نوری مدیریت شبکه برق ایران
6 -طراح، مجری و تامین کننده سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر ایستگاههای تقلیل فشار گاز در استانهای اصفهان و گیالن
7 -مشاور و طراح سیستم صاعقه گیر پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند
8 -مشاور و طراح سیستم ارتینگ و صاعقه گیر ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان قم
9 -تامین تجهیزات حفاظت در مقابل صاعقه و ارتینگ پروژه های بزرگ کشوری از جمله : پروژه خطوط لوله و نفت مخابرات
نفت ایران فاز ری ، ساری ، نکا ) فاز 1 ) و پروژه خطوط لوله و نفت مخابرات نفت ایران فاز2( ایستگاه های تهران – مشهد
، تهران – تبریز ، تهران – اصفهان ، رفسنجان – بندر عباس ( ، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پروژه سیگنال رسانی
به روستاهای کم خانوار سراسر کشور و… .
11 -طراح و مجری و تامین کننده سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت داخلی پروژه های دیتا سنتر
11 -طراح، مجری و تامین کننده سیستم های ارتینگ شعب سرپرستی بانک مسکن
12 -برگزاری بیش از 111 دوره آموزشی در سراسر کشور
13 -برگزاری دوره آموزشی برای شرکتهای بازرسی فنی CNG درهمکاری با سازمان ملی استاندارد
14 -ترجمه استاندارد های آمریکایی ، انگلیسی ، فرانسوی و بین المللی در زمینه سیستمهای ارتینگ و حفاظت در مقابل صاعقه.
15 -تیم فنی آموزش دیده در کشور اسپانیا
16 -بیش از 111تیم نصب آموزش دیده به همراه 47 نمایندگی در سراسر ایران
17 -تهیه و تدوین کتاب دانستنی های ارت
18 -اولین ارائه دهنده نرم افزار محاسباتی مدیریت ریسک حفاظت دربرابر صاعقه
19 -دبیرخانه کمیته برق و الکترونیک ایران با موضوع سیستم های حفاظت در برابر صاعقه TC81 INEC
21 -عضو شورای مرکزی نظام مهندسی در تدوین استاندارد حفاظت در برابر صاعقه
21 -عضو کمیته ارت سندیکای صنعت برق ایرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *